Kaj Rietberg

Mountainbike en Front-end enthousiast

Data visualisatie; een startpunt

Datum geplaatst:

Bij Zorgweb (het bedrijf waar ik als UX-developer) werkte verzamelden we veel data. De data die we verzamelden heeft alles te maken met de financiering, toegang en kwaliteit van zorg. En dat is veel data. Omdat we juist zoveel met data bezig zijn, willen we kijken of datavisualisatie ook iets voor onze data is en zo ja, wat en/of hoe dan precies.

Ik heb mij hiervoor verdiept in datavisualisatie. De hieruit voortgekomen informatie heb ik verzameld en publiceer ik hier. Het zijn opmerkingen, linkjes die voor mij belangrijk zijn, het geheel is niet altijd een goed lopend verhaal. De reden dat ik het hier publiceer is dat anderen er iets aan kunnen hebben of dat ik feedback ontvang zodat ik weer nieuwe inzichten op doe.

Wat is datavisualisatie?

Datavisualisaties laten op een visuele manier je data zien. Dit kan een zo getrouw mogelijke weergave zijn omdat een wetenschapper daar om vraagt, maar kan ook een vereenvoudigde weergave zijn opdat de doelgroep beter begrijpt wat je wilt overbrengen. Dan is het beter om randzaken weg te laten.

Naast data visualisaties heb je infographics. Naar mijn idee is een infographic een vereenvoudigde weergave van je verhaal om iets uit te leggen. Je laat zien hoe iets werkt, hoe een proces in elkaar zit, waarom iets zo gebeurt, de getallen die ergens bij horen. Data visualisaties tonen de relaties tussen de verschillende data. Een datavisualisatie wil de data tonen, maar ook dat je begrip krijgt van de getoonde data en de verhoudingen tussen de data ziet.

Data visualisaties en infographics hebben verschillende uitingsvormen. Kunnen foto's zijn van eigen gemaakte stellages, of tekeningen die met de hand zijn gemaakt of juist met de computer, verzameling van data, veel lijnen die data of verbindingen voorstellen, kleurig, pizzapunt grafieken, etc. Voor wetenschappelijke infograhics is een tekening vaak beter want deze vertelt het verhaal beter dan een foto. In een foto heb je zaken die afleiden van je verhaal. Let bij een vereenvoudiging op dat iedereen deze hetzelfde interpreteert. Test dit goed. Iedereen kijkt er weer anders tegen aan.

Een data-visualisatie kan middels een infographic, maar een infographic hoeft geen datavisualisatie te zijn. Datavisualisatie en infograpics zijn de sterke uitleg tools.

Wat kan je met een datavisualisatie?

Een datavisualisatie gebruik je zodat mensen het verhaal achter de data op een visuele manier kunnen interpreteren opdat ze het beter kunnen begrijpen. Steeds vaker zie je storytelling gebruikt worden om o.a. nieuws, data over te brengen op de bezoeker van een website. Hele lappen tekst lezen we niet graag vanaf een beeldscherm en juist het visuele is de sterke kant van het web. Datavisualisatie maakt juist gebruik van dat visuele deel zodat mensen zich beter kunnen informeren. Hierdoor heb je ook dat je sneller de de data eruit kan halen.

Daarnaast kan je de data die je hebt visualiseren om te kijken of je verbanden kan vinden. Door het kleuren of anders weer te geven zie je juist verbanden die je anders niet zou zien. Speel met je eigen data.

Vertel de waarheid en hou je datavisuals overzichtelijk.

Voor data visualisatie heb je nodig:

 • data die je wilt tonen
 • het verhaal achter de data die je wilt vertellen/ je doel van het tonen van de data
 • een design voor het tonen van de data
 • het bouwen van het design
 • het koppelen van de data met het design

Zie het artikel what makes a good data visualization om te zien waaruit een goede data visualisatie bestaat. Een data visualisatie gebruik je om iets uit te leggen, het is een information tool. Visualisaties worden makkelijker bekeken en gedeeld met anderen.

Zorg er voor dat een infographic of een data visualisatie to the point is. Je moet makkelijk kunnen zien waar het over gaat.

Information design skills zijn handig om te hebben als je data wilt omzetten in een verhaal dat je vertelt.

Met een data visualisatie kan je getallen die je anders niks zeggen, omdat het om bijvoorbeeld hele hoge bedragen gaat, uitbeelden en in verhouding met anderen tonen waardoor het meer gaat leven. Juist het tonen van de relatie tussen de getallen is belangrijk. Zorg er voor dat je voor een datavisualisatie de juiste vraag stelt.

Een data visualisatie kan er voor zorgen dat mensen die anders niet geinteresseerd zijn, toch de materie induiken omdat het op een visueel aantrekkelijke manier getoont wordt. Zorg er dus voor dat je visualisatie er aantrekkelijk uitziet. Dan hebben mensen ook eerder de neiging te geloven wat ze zien. Maar als kijker wees op je hoede want een aantrekkelijke visualisatie hoeft niet altijd de waarheid te zijn. De Russen gebruikten veel infographics om te laten zien hoe goed het ging, maar dit was meer propaganda.

Een gehoorde quote op het Nederlandse Infographic congres 2016 in Zeist geeft duidelijk weer waar infograhics en data visualisaties goed in zijn; "Beauty opens other people minds".

Story-telling

Data visualisatie kan een data storytelling zijn, je vertelt een verhaal aan de hand van de data die je toont. Zorg hierbij ook voor interactiviteit voor de gebruiker. Deze kan door iets aan te passen zien wat er veranderd, bijvoorbeeld in de tijd.

Interessante voorbeelden van storytelling zijn:

Wie doen iets met data-visualisatie?

 • Data journalisten, zie The Guardian en 7 data journalism blogs cq. kranten
 • Data analisten
 • Infographic designers
 • Information/ data designers
 • Motion designers/ animators
 • Grafisch designers
 • Illustrators
 • Programmeurs
 • Wetenschappers
 • Story-tellers
 • Bedrijven die statistieken bij houden zodat klanten daar weer verder mee kunnen
 • Bedrijven, kan van alles zijn. Maar dan als klant die iets wil tonen.

Workflow beschreven door Sheila Pontis:

 1. Problem understanding
 2. User/audience understanding
 3. Subject matter understanding
 4. Simplification
 5. Design proposal(s)
 6. Design
 7. Evaluation
 8. Refinement & Implementation

Punt 1 t/m 5 zijn het nadenk deel. Punt 6 t/m 8 zijn het doen deel.

Zorg er voor dat je structuur en order aanbrengt aan je dataset zodat je de data kan begrijpen, pas als je de data begrijpt kan je er mee werken.

Bij het maken van afspraken is het belangrijk dat je afspreekt: what, how, by whom, by when, result.

Je ziet vaak gebeuren dat er eerst een idee is en dat daarna de data erbij gezocht wordt.

Om zelf infographics te gaan designen kan het handig zijn om te gaan schetsen van alledaagse dingen. Hierdoor leer je goed kijken en kan je een infographic ook beter schetsen.

Denk na over je eigen proces. Blijf nadenken.

Voorbeelden van visualisaties

Libraries

Tools

Geo visualisatie tools

Conferenties en studie mogelijkheden

Workshops, curssussen en handleidingen

Boeken

Bedrijven

Bedrijven die visuals maken

Overige

Wil je reageren op dit bericht, hit me up on Linkedin of mail mij kaj@kajrietberg.nl.