Kaj Rietberg

Mountainbike en Front-end enthousiast

Afbeeldingen op het web

Datum geplaatst:

jpeg afbeeldingen zijn goed voor foto's, maar niet voor lijn afbeeldingen. Dan kan je beter svg's gebruiken.

Browsers

Browsers hebben hun eigen render-machine voor afbeeldingen.

De Picture-tag, of te wel responsive images

Doordat we steeds o.a. meer verschillende schermgroottes hebben en andere type schermen is het tonen van afbeeldingen op je website ook veranderd. Soms wil je een kleinere afbeelding of een scherpere, soms een lichtere of een ander type. Hiervoor hebben we nog steeds de img tag, maar deze is uitgebreid met srcset en sizes. Zie het code voorbeeld:

<img src="small.jpg"
   srcset="large.jpg 1024w, medium.jpg 640w, small.jpg 320w"
   sizes="(min-width: 36em) 33.3vw, 100vw"
   alt="A rad wolf">

scrset zegt welke afbeelding wanneer getoond moet worden. Als er ruimte is voor een afbeelding van 1024px zal large.jpg getoond worden (1024w staat voor de breedte van de afbeelding, dus 1024px width). Je kan door achter de afbeeldingen 1x of 2x te zetten bepalen wanneer een afbeelding getoont moet worden bij schermen met een ander pixeldichtheid. Bij een pixeldichtheid van 2x zal dan die afbeelding getoond worden. sizes verteld hoeveel ruimte de afbeelding mag gebruiken. Hiervoor is een media-querie gebruikt, deze zegt dat bij een minimale schermbreedte van 36em de afbeelding 1/3 van de viewport moet gebruiken en anders altijd 100% van de viewport.

De srcset en sizes atrributes worden ondersteunt in alle browsers, behalve IE11 en Opera mini. Zie https://caniuse.com/#feat=srcset.

De picture element bevat 0 of meer source elementen en 1 img-tag waardoor je voor verschillende scherm-senario's verschillende afbeeldingen kan tonen. De browser kijkt welke source het beste past, kan deze niet 1 vinden wordt de img-tag gebruikt. De browser bekijkt de srcset, media en type attribute om te zien welke afbeelding past bij de status van de afbeelding op dat moment.

De picture-tag wordt ondersteund in alle webbrowsers behalve IE11 en Opera-mini https://caniuse.com/#feat=srcset

Voorbeeld van de picture-tag

	<picture>
	 <source media="(min-width: 40em)"
	  srcset="big.jpg 1x, big-hd.jpg 2x">
	 <source
	  srcset="small.jpg 1x, small-hd.jpg 2x">
	 <img src="fallback.jpg" alt="">
	</picture>

Het gebruik van de img tag prefereert de voorkeur tov de nieuwe Picture-tag. De reden hiervoor is dat de img tag flexibeler is, die laat de keuze aan de browser over om te bekijken wat het beste past. Bij de picture-tag gebruik je een source en de eerste scourse die de browser tegen komt wordt gekozen door de browser. En dat hoeft niet de best passende keuze zijn. Gebruik de picture element als het om art-direction gaat. Of als je verschillende file-types wil tonen.

Met de srcset attribute kan je dus middels een media-query bepalen dat een afbeelding om te printen zwart-wit is.

Bovenstaande geldt voor inline afbeeldingen. Maar kan dit ook voor CSS?

Als je achtergrond afbeeldingen gebruikt in CSS, kan je gebruik maken van images-set bij resolution switching: https://caniuse.com/#feat=css-image-set. Wordt door steeds meer browsers gedragen. (zie demo: https://cloudfour.com/examples/image-set/). En anders gebruik media-queries in je CSS.

Figure

De figure element gebruik je voor inhoud die niet essentieel is voor de flow van je sectie. Het maakt niet zoveel uit waar het staat. Het is ook niet alleen voor afbeelding, maar kan ook gebruikt worden voor video, grafieken, code, etc. De figcaption element is veel gebruikt bij de figure, hiermee geef je een beschrijving van wat je ziet.

Interessante links

Wil je reageren op dit bericht, hit me up on Linkedin of mail mij kaj@kajrietberg.nl.